Covid-19 | Korona - Offentlige tiltak og Anbefalinger

Publisert: 14.01.22

13.januar ble det endringer i covid tiltak fra regjeringen. Dette inkluderer anbefalinger og tiltak for karantene og testing.

Vennligst les:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

Karantene og testing
 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

  Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

  Se rmer om endringer i TISK-strategi

Publisert: 14.12.21

Fra og med i dag 13. desember har det blitt innført nye tiltak og anbefalinger fra regjeringen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

Karantene
 • Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)
  Se egen nyhetssak om TISK og karantene.

Publisert: 01.12.21

Fra og med i dag 1. desember har det blitt innført nye tiltak og anbefalinger fra regjeringen.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak/id2890216/

           De to reglene er følgene: 

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

  Nye anbefalinger:

  Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

 • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.
 
Dette kommer i tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten.