Koronatiltak


I forbindelse med den pågående nasjonale og regionale håndteringen av koronaviruset, ønsker vi nå å tydeliggjøre våre tiltak for alle som direkte og indirekte jobber med Fellestjenester SA, samt selskaper hvor Fellestjenester SA har ansvar for hele eller deler av driften. Derfor har vi utarbeidet en handlingsplan for tiltak om hvordan vi vil ta vare på hverandre i en utfordrende tid. For å begrense smitten mest mulig anbefaler vi at alle våre ansatte og kunder følger de nasjonale tiltakene, også på fritiden. Du kan lese mer om de lokale tiltakene for Midt-Telemark her, Seljord her og Tinn her

 1. Kunder og besøkende
  Vi oppfordrer alle våre kunder og besøkende til å holde seg hjemme dersom de er syke, selv hvis de kun har lette symptomer. Vi oppfordrer også alle til å benytte seg av håndvask med såpe / antibac samt holde TO meter avstand til andre kunder/besøkende. I denne spesielle tiden har vi også sett oss nødt til å be både kunder og besøkende om å unngå unødvendige besøk på våre kontorer. OBS! Vi ønsker ikke besøk av verken kunder eller besøkende i karantene eller hjemmeisolering!

 2. Syke ansatte
  Hvis du føler deg syk, selv med lette symptomer er det viktig at du holder deg hjemme. Dette gjelder også personer som er tydelig forkjølte og har feber, hoste og nyser. Vi oppfordrer til å teste deg med en gang du får symptomer! Nærmeste leder SKAL varsles.

 3. Ansatte i risikogruppe
  Dersom den ansatte er i risikogruppen må den ansatte opplyse arbeidsgiver, og sammen med leder kartlegge muligheter. Et alternativ vil være hjemmekontor i de tilfeller hvor dette er mulig.

 4. Sørg for god hånd- og hostehygiene
  Vi følger Folkehelseinstituttets vaner som forebygger smitte! Vi oppfordrer derfor alle til å hoste og eller nyse i albuekroken eller papirlommetørkle, samt vaske hender med såpe både når de kommer, og før de går. Det finnes også antibac rundt om i lokalene våre, som vi anbefaler alle å benytte seg av for å begrense smitten. For å begrense smitten vasker vi daglig over kontaktflater som mange berører.

 5. Transport til og fra arbeidssted
  Vi ønsker at transport skal gjennomføres i størst mulig grad i eget kjøretøy og alene. Hvis dette ikke er mulig, kan et alternativ være å sitte på med en kollega. Vi oppfordrer til at kollektivtransport ikke benyttes, med mindre det er helt nødvendig. Dersom det benyttes er det viktig å holde to meters avstand, og i situasjoner hvor det ikke er mulig anbefaler vi bruk av munnbind.

 6. Møter, besøk og sammenkomster
  All fysisk møteaktivitet begrenses, og vi må vurdere om det kan erstattes med telefon eller video. Vi ønsker ikke besøk på Fellestjenester SA/FTSA sitt kontor i tiden som kommer, med mindre det er helt nødvendig. Dette gjelder alle, og adgangen begrenses mest mulig. Kontakt mellom avdelinger, og kunder unngås hvor det er mulig. Dersom kontakt oppfordres det til å holde god avstand og huske på gjeldende regler.

 7. Særegne tiltak for de på kontor
  1. Hyppigere renhold av kontaktflater
   Vi har utarbeidet en renholdsplan for kontoret, samt rutiner for daglig renhold av flater som mange berører.
  2. Kontaktreduserende tiltak
   Som et tiltak for å begrense spredningen benytter alle ansatte på kontoret hos oss faste arbeidsplasser, med god avstand til andre. Vi har også innført kontaktreduserende tiltak, og unngår håndhilsning og fysisk kontakt. All møtevirksomhet skal holdes på et minimum, benytt telefon/video-samtaler isteden.
 8. Særegne tiltak ute på byggeplass
  1. Pauser, møter og lunsj
   Begrens møteaktivitet til et absolutt minimum, og husk på god hoste-og håndhygiene. Dersom håndvask ikke er mulig, bør antibac benyttes. Det er også viktig å unngå at for mange ikke har pause sammen. Det skal deles opp i flere grupper på max 10 stykker, disse gruppene har pauser etter hverandre. På pauserom er det også viktig å overholde to meters avstand/ spise i mindre grupper.
  2. Felles kontaktflater
   Ved bruk av felles utstyr SKAL det benyttes hansker for å forhindre smitte.
  3. Korona
   De ansatte på byggeplasser har tilgang til å hente ut nødvendig smittevernutstyr. Ta kontakt med din leder hvis du har spørsmål. For å redusere potensiell smitte prøver vi å holde de ansatte på samme prosjekt så langt det er mulig.
 9. Ved smitte i husstand
  Dersom noen i din husstand får symptomer, og må i karantene før en evt. test, kan du som ansatt gå på jobb. Hvis du derimot opplever å få symptomer, hold avstand fra andre på din arbeidsplass, meld ifra til nærmeste leder og reis hjem. Hvis noen i din husstand er i HJEMMEISOLERING (og har fått positivt svar på covid-19 test) må du i karantene og forbli hjemme. Mer info, og oppdaterte regler om dette finner du på FHI sin sider her

 10. Ved mistanke om smitte på arbeidsplass
  Dersom noen på arbeidsplassen får symptomer på korona er det viktig at de trekker vekk fra andre ansatte og varsler sin nærmeste leder på telefon. Deretter må det kartlegges hvem man har vært i kontakt med, før man reiser hjem. Hjemreisen foregår alene i eget kjøretøy. Hvis hjemreise ikke er mulig må den mulig smittede være på eget rom frem til hjemreise. Rommet desinfiseres etter 48 timer.

 11. Avstand, karantene og isolering
  Vi anbefaler alle å følge rådene til FHI med tanke på avstand, karantene og isolering. (se bilde under). Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med deres nærmeste leder på telefon, så hjelper vi deg å finne ut hva som gjelder for deg og din situasjon.

Publisert 30.11.20
Oppdatert 24.03.21