Nyansatte Elias

Elias fikk jobben etter Internship!

Elias Moradi 24 år ansatt som «kvalitetskoordinator for økonomi- og administrasjon» hos Fellestjenester SA. Elias kommer fra universitetet Sør- Øst Norge og har 3-årig utdanning innenfor økonomi og administrasjon. Det siste halvåret har han hatt Internship ifb. med utdanningen, og jobbet i våre selskaper. Elias bor i Porsgrunn og pendler daglig til kontoret vårt i Midt-Telemark.

Elias går inn i en viktig rolle, og får en dedikert overordnet ansvar for bla. kvalitet på tvers av våre selskaper. Fellestjenester er ansvarlig for drift og forvaltning av fellestjenester innenfor økonomi, finansiering, investering, regnskap, utleie og innleie av arbeidskraft, markedsføring, IT drift og utvikling på tvers, primært da på selskaper som eies av familien Bakås.

Det er med stor glede å kunne ønske Elias velkommen som fast ansatt.

Helene Braaten
Daglig leder i Fellestjenester SA


Fellestjenester SA eies av selskaper som tilhører familien Bakås.