Kontakt vår kundeservice

Fellestjenester er en flerkulturell, versatil og sammensveisa arbeidsplass. Vi har bred kompetanse innen en rekke faglinjer fordelt i diverse avdelinger. Her på Televegen 5 finner du en imøtekommende gjeng klare til å ta imot deg
som kunde eller som vår neste kollega!

Telefon nummer
+47 40 40 56 36 

E-post adresse
kundeservice@ftsa.no

Organisasjonsnummer
925 089 494MVA

Faktura
EHF til 925089494
Faktura@ftsa.no

Besøks- og postadresse
Televegen 5, 3802 Bø i Telemark

Hvem er Fellestjenester

Daglig leder
Helene Braaten

helene.braaten@ftsa.no

IT-ansvarlig
Ole Christian Bakås

ole.christian.bakas@ftsa.no

Kreativ leder
Stina Kristin Robberstad-Danielsen

stina.robberstad@ftsa.no

Økonomi- og administrasjonsansvarlig
Håvar Mæland

haavar.maeland@ftsa.no

Økonomikonsulent
Nadine Lea B. Løvdal

nadine.lovdal@ftsa.no

Økonomi- og regnskapsmedarbeider

Marianne Haave

marianne.haave@ftsa.no

Økonomi- og administrasjonsansvarlig
Håvar Mæland

haavar.maeland@ftsa.no

Administrasjon- og markedskoordinator
Nadine Lea B. Løvdal

nadine.lovdal@ftsa.no