Kontakt vår kundeservice

Telefonnummer
+47 404 05 636

E-postadresse
kundeservice@ftsa.no

Organisasjonsnummer
925 089 494MVA

Faktura
Skal sendes elektronisk via EHF til invoice_925089494@ftsa.no
Kan også sendes i alternative formater som PDF.

Besøks- og postadresse
Televegen 5, 3802 Bø i Telemark

Hvem er Fellestjenester?

Daglig leder
Helene Braaten

helene.braaten@ftsa.no

IT-ansvarlig
Ole Christian Bakås

ole.christian.bakas@ftsa.no

Kreativ leder
Stina Kristin Robberstad-Danielsen

stina.robberstad@ftsa.no

Kommunikasjonsleder
Camilla Moen

camilla.moen@ftsa.no

Operativ driftsleder
Håvar Mæland

haavar.maeland@ftsa.no

Økonomi- og regnskapsmedarbeider
Marianne Haave

marianne.haave@ftsa.no

Økonomi- og regnskapsmedarbeider 
Gry-Anette Brandsegg

gry-anette.brandsegg@ftsa.no