GIT Park et innovativt samlingspunkt!

GIT Park er et område på ca 13 mål, og består av flere bygg. Her er et av GIT Parks bygg, Televegen 5, som blant annet huser Mat-Norge og Fellestjenester SA.

Årsskiftet 2022 var startskuddet for GIT Park! «Grivimoen Innovasjon og Teknologi Park» blir en ny og spennende lokasjon for innovative selskaper innen bygg, anlegg og teknologi her i Televegen 5 og 7!

Televegen 7 har lenge vært basen for flere selskaper som har utmerket seg i Telemark når det gjelder innovasjon og teknologi. Januar 2022 fikk vi endelig tilgang til bygget i Televegen 5. Dette brune bygget er et sted med en lengere historie innen innovasjon og teknologi og er det første «teknologibygget» i Bø, fødested for Televerkets automatiserte telefonsentral . Telenor leier fortsatt lokaler hos oss, hvor de drifter egen teknologi rundt fiber og nettverk som brukes i store deler av Bø.
GIT Park er dermed et sted i Telemark med rik historie innen innovasjon og teknologi, og som vil fortsette å skrive historie i tider fremover.

Dette blir blant annet hovedkontoret for nyetablerte STERK Gruppen, som er et resultat av sammenslåingen mellom Telemark Grunn og Betong (TGB) og Eiendomsdrift. Navnet STERK former selskapets kjerne verdier: S for samspill, T for tillitsvekkende, E for engasjert, R for resultatorientert og K står for Kvalitet. Med det sysselsetter STERK Gruppen rundt 50 personer innenfor entreprenørskap, utleie og jordforedling.

Teknologiselskapene Mat-Norge og RMAtech, som på kort tid har blitt kjent nasjonalt som en ledene aktør innenfor automatisering av dagligvarebransjen, ble også en del av flyttelasset til det klassiske bygget ved årsskiftet.

Fellestjenester SA har også flyttet kontorplassen til Televegen 5, hvor vi leverer ett bredt felt av konsulenttjenester innen regnskap, administrasjon, markedsføring og drift til flere av selskapene på område. Selv med alle disse selskapene, ble årsskiftet starten for utviklingen av GIT Park. Dette området skal bli en katalysator for innovasjon og teknologiutvikling i Telemark.

Det jobbes nå også med prosjektering og utvikling av et kompetansesenter for private virksomheter, og videre samarbeid med flere sentrale myndigheter for å skape fremtidens arbeidsplasser.   

Ekstra gøy er det å starte denne reisen sammen med 4 nye kreative praksis studenter, som skal jobbe med de ulike selskapene frem mot sommeren. Dette er et resultat av tett samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet.

Vi gleder oss til å forme fremtiden!
Sonja S. Foss
Kommunikasjons ansvarlig i FTSA