Gry-Anette Brandsegg starter som ny økonomi- og regnskapsmedarbeider

I starten av februar tok vi i mot Gry-Anette Brandsegg, og hun har på kort tid blitt en viktig bidragsyter på kontoret som alltid byr på godt humør og mye kunnskap. Vi er kjempeglade for å ha henne med på laget, og ser frem til fortsettelsen! 

Vi ba Gry-Anette om å skrive en kort presentasjon av seg selv, slik at vi kan bli bedre kjent med henne:

Hei, mitt navn er Gry-Anette, og jeg er ny i økonomiavdelingen hos Fellestjenester SA hvor jeg jobber som økonomi- og regnskapsmedarbeider. 

Jeg flyttet opprinnelig til Bø i 2007 for å starte på høyskolen (nå USN), men jeg endte med å bli og har bodd her siden. Min yrkeserfaring er bred og allsidig, med arbeidserfaring fra ulike sektorer som hotell, bar, restaurant, butikk, kundeservice, administrasjon og regnskap. Denne mangfoldige bakgrunnen tror jeg vil være til nytte i forståelsen av de forskjellige selskapene vi jobber med hos Fellestjenester.

Etter en måned i jobben, har jeg begynt å bli kjent med de ulike selskapene vi samarbeider med, og det er spesielt spennende å følge utviklingen til Liberty Now. De har en sterk vekst, og det blir spennende å følge utviklingen og å se hvordan de håndterer det. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med stillingen, Fellestjenester og alle på kontoret!

Vi ønsker Gry-Anette velkommen til oss!

Karine Risdalen
Markedsavdeling, Fellestjenester