Fra internship til fast ansatt

Nadine Lea Bernardino Løvdal

Under studiet i økonomi og ledelse ved USN ønsket jeg å få jobberfaring innen økonomi. Jeg visste at det ikke var enkelt å få relevant jobb etter endt studie uten erfaring. Jeg søkte derfor på internship hos Fellestjenester våren 2021. Allerede før internshipet var over ble jeg tilbudt fast jobb som administrasjon- og markedskoordinator!

Fellestjenester SA driver med drift og forvaltning av fellestjenester innenfor økonomi, finansiering, investering, regnskap, utleie og innleie av arbeidskraft, markedsføring, IT-drift og utvikling. Under internshipet ble jeg tatt godt imot av mine kollegaer og fikk god veiledning og spennende og varierte oppgaver. Internshipet var en viktig del av opplæringen til den jobben jeg gjør hos Fellestjenester som fast ansatt i dag. Under internshipet jobbet jeg med bilagsregistrering, registrering og fakturering av ordre fra Bø Miljøstasjon, kundeservice, booking og bankavstemming. I tillegg har jeg fått utdelt en del kreative oppgaver som å bidra til ideer til grafiske design og laget timelaps av et byggeprosjekt, tilhørende Eidendomsdrift. I dag jobber jeg med mange av de samme oppgavene som under internshipet. 

Internshipet har vært en fin overgang fra studentlivet til arbeidslivet. Man får testet ut hvordan det er å jobbe med fag man har studert i praksis. Jeg vil derfor sterkt anbefale andre studenter å søke internship hos oss, Fellestjenester SA. Her kan vi tilby mange forskjellige arbeidsoppgaver og en hyggelig arbeidshverdag!

Nadine Løvdal

Administrasjon- og markedskoordinator i Fellestjenester SA