Møt Trym - IT-student

I januar møtte Trym Solberg Hansen opp på kontoret vårt her i Bø, og startet sin praksisperiode hos oss i Fellestjenester. Nå har han vært hos oss i tre måneder allerede, og forteller om en lærerik tid. 

– I løpet av tiden her har jeg blitt utfordret med mange nye oppgaver innen driftsfaget, oppgaver som var helt ulike noe vi har jobbet med på skolen. Denne forskjellen har krevd at jeg har måttet fordype meg i nytt materiale, lære gjennom praksis og holde fokus for å mestre nye ferdigheter effektivt, sier Trym og forteller at han alltid har hatt interesse for IT og sett for seg å gå denne retningen. 

 

Trym er 18 år, kommer fra Akkerhaugen og går på Porsgrunn Videregående hvor han studerer IT. Han forteller at tiden med praksis så lang har gitt han et unikt innblikk i arbeidslivet ved at han har fått jobbe direkte med nye oppgaver. 

– Ved å bruke teoretisk kunnskap gjennom praktisk arbeid har jeg ikke bare forbedret mine tekniske ferdigheter, men også blitt bedre i problemløsning og teamarbeid. Jeg er takknemlig for de nye utfordringene jeg har fått og for muligheten til å vokse, både personlig og profesjonelt. Jeg ser frem til å bruke, og videreutvikle, disse erfaringene i mine fremtidige studier eller yrkesliv. En stor takk rettes til alle i Fellestjenester for deres støtte og veiledning gjennom denne viktige delen av min karriereutvikling, sier Trym.  

Vi er glade for at Trym har praksisperioden sin her hos oss, og takker for hyggelige tilbakemeldinger! 

Fellestjenester ble høsten 2023 godkjent lærebedrift, og kan ta imot lærlinger og praksisstudenter i fagene innen IT-drift, og service og administrasjon. 

– Vi tror på en større samhandling mellom skole og næringsliv. Ved å ta imot lærlinger og studenter i praksis får de erfaring på CV-en og vi får mulighet til å lære opp egne kandidater med egnet kompetanse og arbeidserfaring, sier Helene Braaten, daglig leder i Fellestjenester. 

 

Camilla Moen

Kommunikasjonsleder, Fellestjenester