Daglig leder i Fellestjenester SA - Helene Braaten

Det nye selskapet heter FELLESTJENESTER SA 

Selskapet skal drive drift og forvaltning av fellestjenester innenfor økonomi, finansiering, investering, regnskap, utleie og innleie av arbeidskraft, markedsføring, IT drift og utvikling.

Helene Braaten gikk inn i stillingen som daglig leder i det nye selskapet fra 1.mai. Hun kommer fra stillingen som administrasjonssjef i Eiendomsdrift SA, hvor hun har jobbet i 3 år.

Fellestjenester SA eies av selskaper som tilhører familien Bakås. Det har bestandig vært en rekke fellestjenester i våre selskaper sier Ole Chr. Bakås som er styreformann i det nye selskapet.

“Når vi nå organiserer dette i et eget selskap, så er det for å tydeliggjøre viktigheten av oppgavene som har blitt gjort på tvers. Vi går nå over i en fase hvor vi ønsker å rendyrke de ulike selskapene i større grad enn tidligere, hvor det ligger store synergier i å profesjonalisere fellestjenester. Vi er veldig glad for at Helene har takket ja til jobben som daglig leder i det nye selskapet, som hun nå skal bygge opp. I første omgang for å serve selskaper som vi eier, eller har eierinteresser i, men hvor vi også ser for oss på sikt å kunne tilby tjenester til andre som ønsker det.”

Helene har mange års med jobberfaring fra handel, i tillegg til studier. Etter studiene fra Universitet i Sør-Øst Norge startet å jobbe i Eiendomsdrift.  Helene er vokst opp i Midt-Telemark, men har de siste årene bodd i Skien, og pendler nå til Bø. 

Selskapet sitt kontor vil være i Televegen 7 i Bø.


Fellestjenester SA eies av selskaper som tilhører familien Bakås.