VIL DU HA PRAKSIS MED DENNE GJENGEN?

F.v. Sonja Solvang Foss, Håvar Mæland, Nadine Lea Bernardino Løvdal, Hans Olav Bakås, Dinesh Shrestha, Einar Uvsløkk, Helene Braaten og Ole Christian Bakås

VI LETER ETTER INTERNSHIP / PRAKSISSTUDENTER!

Vi har i flere år hatt ett godt samarbeid med USN, og gitt flere internship til flinke studenter i våre bedrifter. Dette er en fantastisk mulighet for studentene som får en unik mulighet til å bygge kompetanse, som gjør det enklere å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Les mer om Nadine som fikk fast stilling etter internship våren 2021!

Her på kontoret i Televegen 7 på Grivimoen i Bø så sitter vi flere bedrifter under samme tak i et kontorfellesskap. Her hjelper og lærer vi av hverandre, og har ett fantastisk arbeidsmiljø.  Vi ønsker gjerne å få inn søknader fra flinke studenter til både vår og høst semesteret. Vi har gode erfaringer med internship studenter fra tidligere, hvor flere har blitt tilbudt fast stilling før endt praksis. Studenter fra USN er en viktig del for oss, da vi får inn nye personligheter i teamet og ett nytt syn på tingene vi driver med, og den kunnskapen de har med seg fra USN. Vi er opptatt av å ha det gøy på kontoret, og jobber med FN´s bærekraftsmål i kjernen. Dette innebærer nyskaping innen entreprenørskap, innovasjon, kvalitet, miljø og teknologi. 

På kontoret har vi gleden av å ha fått flere tilskudd det siste året, og har en godt blandet gjeng med ulike kompetanser og personligheter. I våre bedrifter har vi en spennende og variert arbeidshverdag hvor vi lærer mye hver dag. Vi er en rekke mennesker hentet fra forskjellige deler av Norge (og utlandet), som jobber sammen som ett team i ett åpent kontorlandskap på tvers av fagfelt, firma og arbeidsoppgaver.

Ett fantastisk miljø med mye å by på, og spennende oppgaver i ulike bransjer. Vi jobber med virksomheter innenfor handel, turisme, IT, eiendom, entreprenør og avfall som er bygd opp og utviklet siden 1983. Selskapene kjennetegnes av å være innovative med fokus på lokal bærekraft og det grønne skifte. Vi er opptatt av å skape trygge arbeidsplasser med gode utviklingsmuligheter for ansatte og studenter! 

Det å ha internship hos oss vil gi dere muligheten til å jobbe med spennende bedrifter og få innblikk i løsninger og metoder som er fremtidsrettet og innovative.

På kontoret driver Mat-Norge med sin utvikling av deres banebrytende høyteknologiske butikkløsning. Mat-Norge eier RMA-Butikkstyring som er en teknologi for automatisering og digitalisering av dagligvarehandel og nærliggende bransjer – RmaTech! Konseptet er velprøvd og under konstant utvikling, og bygger på systematisk innsikt om markedet nasjonalt og internasjonalt. Den første konseptbutikken ble åpnet 21.juni 2018 i Norge og har fått mye oppmerksomhet både i Norge og i Norden. Det er også sannsynligvis den første av sitt slag i verden. Vi trenger hjelp fra flinke folk som er interessert i IT, informasjonssystemer og innovasjon.
LES MER OM MAT-NORGE HER

Den første konseptbutikken til Mat-Norge som er både døgnåpen og selvbetjent finner vi på destinasjon HEGNALAND! Den tradisjonelle og en av de eldste campingplassene i Norge finner vi i mellom Bø og Seljord. Her har vi automatisert og utviklet området til ett historisk sted. Hegna Camping har den røde låven hvor vi finner denne høyteknologiske dagligvarebutikken, Hegna Landhandel. Vi har mange idèer om destinasjon HegnaLand som vi ønsker hjelp til å utvikle både innenfor administrasjon, innovasjon,markedsføring og reiseliv m.m.
LES MER OM HEGNA CAMPING & LES MER OM HEGNA LANDHANDEL

På kontoret har vi også (kanskje) Norges yngste byggmester og dobbeltingeniør i selskapet Eiendomsdrift sammen med andre byggmestere med over 40 års erfaring! Eiendomsdrift er en totalleverandør innen for bygg og anlegg med bred kompetanse hvor vi håndterer små renoveringsprosjekter til store forretningsbygg i 100-millioners klassen. Bak alle disse prosjektene er det mye administrasjon, økonomi, koordinering, organsiering, markedsføring m.m. 
LES MER OM EIENDOMSDRIFT HER

Blant disse innovative bedriftene har vi også markedsledere i Midt og Vest-Telemark innenfor renovasjon. Vi har Norges eneste døgnåpne og selvbetjente mottak, og tilbyr flere tjenester i TELEMARK RENOVASJON. Her har vi flere ISO sertifiseringer og offentlige godkjenninger hvor vi eies av private selskaper og kommuner. Her ønsker vi å gjøre tilbudene så attraktive som mulig til våre kunder, og gjøre det enklere for private og bedrifter. 
LES MER OM TELEMARK RENOVASJON 

Alle disse selskapene blir drevet av systemutviklere, entreprenører, ingeniører, grafisk designere, markedsførere, og personer innenfor økonomi, regnskap, kundeservice og administrasjon. Vi har med dette blitt ett fint tverrfaglig team som går sammen om å skape fremtidens arbeidsplasser, med teknologi og miljø som drivkraft. Her jobber vi også nasjonalt med mange av de ledende merkevarene i Norge!

Vi har flere selvbetjente løsninger og det er det mye som skal organiseres og arbeides med bak kulissene også i tillegg til videre utvikling på flere områder. Det er her vi ønsker  flinke studenter fra flere studier som:

  • Internasjonal markedsføring og reiseliv
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • IT og informasjonssystemer
  • Økonomi og ledelse

F.v. Ole Christian Bakås, Håvar Mæland, Nadine Lea Bernardino Løvdal, Sonja Solvang Foss og Dinesh Shrestha.