Standardbilde

Administrator

STARTER NYTT SELSKAP!

Daglig leder Fellestjenester - Helene Braaten
Det nye selskapet heter FELLESTJENESTER SA  Selskapet skal drive drift og forvaltning av fellestjenester innenfor økonomi, finansiering, investering, regnskap, utleie…