STARTER NYTT SELSKAP!

Daglig leder Fellestjenester - Helene Braaten
Det nye selskapet heter FELLESTJENESTER SA  Selskapet skal drive drift og forvaltning av fellestjenester innenfor økonomi, finansiering, investering, regnskap, utleie og innleie av arbeidskraft, markedsføring, IT drift og utvikling. Helene Braaten gikk inn i stillingen som daglig leder i det…
Les mer